Društvo historičara Tuzlanskog kantona

HM5 Ovih dana iz štampe je izašao peti broj časopisa Historijska misao za kalendarsku 2019. godinu. Ovaj broj na 194 stranice sadrži šest članaka, od čega pet izvornih naučnih radova i jedan stručni rad, te jedan prikaz.

 

 

 

 

 

 

 

Read more ...

DSC 0052Povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli te u saradnji sa Arhivom Tuzlanskog kantona, Društvom arhivskih zaposlenika i Društvom historičara Tuzlanskog kantona, održana je javna  tribina na kojoj su govorili eminentni naučnici iz područja historije prof. dr. Senaid Hadžić, prof. dr. Izet Šabotić i prof. dr. Adnan Jahić. Javnu tribinu je proglasio otvorenom voditelj Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta prof. dr. Sead Selimović koji je istakao da Odsjek za historiju uz Društvo historičara Tuzlanskog kantona putem javnih tribina, naučnih skupova i  naučnih konferencija redovno obilježava sve važnije događaje iz prošlosti Bosne i Hercegovine.

DSC 0037DSC 0049

U okviru svog izlaganja prof. dr Senaid Hadžić je ukazao na kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine kroz historijske karte i granice te ukazao na aspiracije susjeda na Bosnu i Hercegovinu kroz historiju. Prof. dr. Izet Šabotić je govorio o historijskim činjenicama Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a do današnjih dana prikazavši historijsku paralelu značajnih događaja koji su uticali na izgradnju bosanskohercegovačke državnosti.

DSC 0038DSC 0046

O tome kako promišljati Drugi svjetski rat i ZAVNOBiH u kontekstu prošlosti i vizije budućeg razvoja Bosne i Hercegovine govorio je prof. dr. Adnan Jahić. Nizom primjera prof. dr. Adnan Jahić jepokazao elemente koji vrše kočnicu  jačanja bosanskohercegovčke državnosti, te je dao svoje mišljenje o mogućem prevazilaženju onih elemenata koji sputavaju napredak Bosne i Hercegovine. Javnu tribinu je moderirala mr. Mersiha Imamović.

DSC 0059DSC 0063


U sklopu javne tribine prikazana je izložbena postavka Arhiva Tuzlanskog kantona na temu „Kontinuitet bosanskohercegovačke posebnosti i opstojnosti kroz grbove i karte“ koju su proglasili otvorenom dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Mirsad Kunić i direktor arhiva mr. sc. Omer Zulić.

DSC 0068DSC 0025

DSC 0060 2Društvo historičara Tuzlanskog kantona i Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i uspješno su organizovali MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU pod nazivom„ODNOSI BOSNE I HERCEGOVINE SA SUSJEDIMA KROZ HISTORIJU“ koja je održana u Tuzli 18. i 19. novembra 2015. godine.

Konferenciju je proglasio otvorenom predsjednik Organizacionog odbora prof. dr. Sead Selimović a pozdravne riječi uputili su rektor Univerziteta u Tuzli akademik, prof. dr. Enver Halilović i dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dr.sc. Nihada Delibegović, doc. Prvog dana Konferencije predstavljen je prvi broj časopisa „Historijska misao“ u izdanju Društva historičara Tuzlanskog kantona i Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli a promotori su bili prof. dr. Adnan Jahić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Darko Gavrilović sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu i mr. sc. Amir Duranović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Read more ...

Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com