Društvo historičara Tuzlanskog kantona

DSC 0060 2Društvo historičara Tuzlanskog kantona i Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i uspješno su organizovali MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU pod nazivom„ODNOSI BOSNE I HERCEGOVINE SA SUSJEDIMA KROZ HISTORIJU“ koja je održana u Tuzli 18. i 19. novembra 2015. godine.

Konferenciju je proglasio otvorenom predsjednik Organizacionog odbora prof. dr. Sead Selimović a pozdravne riječi uputili su rektor Univerziteta u Tuzli akademik, prof. dr. Enver Halilović i dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dr.sc. Nihada Delibegović, doc. Prvog dana Konferencije predstavljen je prvi broj časopisa „Historijska misao“ u izdanju Društva historičara Tuzlanskog kantona i Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli a promotori su bili prof. dr. Adnan Jahić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Darko Gavrilović sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu i mr. sc. Amir Duranović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

DSC 0095Izlagači Konferencije bili su naučnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije i to: Emeritus, prof. dr. sc. Enver Imamović; Akademik, akademik, prof. dr. Enver Halilović; Prof. dr. sc. Bego Omerčević; Prof. dr. sc. Senaid Hadžić; Prof. dr. sc. Edin Radušić; Prof. dr. sc. Adnan Jahić; Prof. dr. sc. Ivan Balta; Prof. dr. sc. Darko Gavrilović; Prof. dr. sc. Izet Šabotić; Prof. dr. sc. Sead Selimović; Prof. dr. sc. Nebojša Petrović; Prof. dr. sc. Husnija Kamberović; prof. dr. sc. Šefket Krcić; Doc. dr. sc. Denis Bećirović; Dr. sc. Salkan Užičanin; Doc. dr. sc. Midhat Spahić; Dr. sc. Muhamed Husejnović; Mr. sc. Mersiha Imamović; Mr. sc. Sanda Hasagić; Mr. sc. Alen Salihović; Mag. Aida Škoro Babić; Mr. sc. Amir Duranović; Mr. sc. Sabina Veladžić; Mr. sc. Amra Čusto; mr. sc. Abdel Alibegović.

DSC 0041 2Na Konferenciji su otvorena važna pitanja koja su u prošlosti, ali i u sadašnjosti bitno uticala i još utiču na društveno-političke i privredne procese u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja. Na naučnim osnovama razmatrana su važna uzročno-posljedična pitanja odnosa Bosne i Hercegovine sa susjedima kroz historiju ali i današnje događaje. Učesnici su zaključili da je i u narednom periodu potrebno organizovati naučne konferencije sličnog sadržaja što bi doprinijelo potpunijem razumijevanju odnosa Bosne i Hercegovine sa susjedima. Tokom dva dana konferencije prisustvovalo je i oko 80 gostiju iz ustanova obrazovanja, ustanova kulture, nastavnici i profesori historije, studenti i predstavnici medija.

Svi radovi izlagača Mađunarodne naučne konferencije će biti objavljeni u novom broju časopisa „Historijska misao“.

Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com