Društvo historičara Tuzlanskog kantona

DSC 0052Povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli te u saradnji sa Arhivom Tuzlanskog kantona, Društvom arhivskih zaposlenika i Društvom historičara Tuzlanskog kantona, održana je javna  tribina na kojoj su govorili eminentni naučnici iz područja historije prof. dr. Senaid Hadžić, prof. dr. Izet Šabotić i prof. dr. Adnan Jahić. Javnu tribinu je proglasio otvorenom voditelj Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta prof. dr. Sead Selimović koji je istakao da Odsjek za historiju uz Društvo historičara Tuzlanskog kantona putem javnih tribina, naučnih skupova i  naučnih konferencija redovno obilježava sve važnije događaje iz prošlosti Bosne i Hercegovine.

DSC 0037DSC 0049

U okviru svog izlaganja prof. dr Senaid Hadžić je ukazao na kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine kroz historijske karte i granice te ukazao na aspiracije susjeda na Bosnu i Hercegovinu kroz historiju. Prof. dr. Izet Šabotić je govorio o historijskim činjenicama Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a do današnjih dana prikazavši historijsku paralelu značajnih događaja koji su uticali na izgradnju bosanskohercegovačke državnosti.

DSC 0038DSC 0046

O tome kako promišljati Drugi svjetski rat i ZAVNOBiH u kontekstu prošlosti i vizije budućeg razvoja Bosne i Hercegovine govorio je prof. dr. Adnan Jahić. Nizom primjera prof. dr. Adnan Jahić jepokazao elemente koji vrše kočnicu  jačanja bosanskohercegovčke državnosti, te je dao svoje mišljenje o mogućem prevazilaženju onih elemenata koji sputavaju napredak Bosne i Hercegovine. Javnu tribinu je moderirala mr. Mersiha Imamović.

DSC 0059DSC 0063


U sklopu javne tribine prikazana je izložbena postavka Arhiva Tuzlanskog kantona na temu „Kontinuitet bosanskohercegovačke posebnosti i opstojnosti kroz grbove i karte“ koju su proglasili otvorenom dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Mirsad Kunić i direktor arhiva mr. sc. Omer Zulić.

DSC 0068DSC 0025

Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com