Društvo historičara Tuzlanskog kantona

HM5 Ovih dana iz štampe je izašao peti broj časopisa Historijska misao za kalendarsku 2019. godinu. Ovaj broj na 194 stranice sadrži šest članaka, od čega pet izvornih naučnih radova i jedan stručni rad, te jedan prikaz.

 

 

 

 

 

 

 

Prvi rad obrađuje važan segment rimske prošlosti na tlu današnje
Bosne i Hercegovine. U radu se govori o službi vilicusa koji su ispred
državnih i privatnih korporacija obnašali razne organizacione i
upravne poslove. Objašnjena je njihova uloga i značaj njihovog
djelovanja u najvažnijoj privrednoj grani – rudarstvu, odnosno u
rudokopima i metalurškim pogonima. Brojni podaci o privređivanju
u oblasti rudarstva na tlu današnje Bosne i Hercegovine u rimsko
doba sadržani su u bogatoj epigrafskoj građi, na osnovu koje su
značajno upotpunjena naša saznanja o ulozi i značaju vilicusa.

 

Drugi rad donosi nam novo tumačenje o ulozi gosta Gojsava
o jednom pravnom sporu u srednjovjekovnoj Bosni. Pored toga,
iznijeto je uvjerljivo obrazloženje da je poznati bosanski rukopis, tzv.
Radosavljev zbornik napisan upravo za vrijeme gosta Gojsava, kao i
pretpostavke koje se odnose na ulogu gosta Gojsava u administraciji
Stjepana Vukčića Kosače.

 

U trećem radu se, na pregledan način, predstavljaju aktivnosti
pojedinaca koji su kao diplomate bili u službi moćnih bosanskih
plemićkih porodica. Sagledani su različiti aspekti diplomatskih
misija, kako u pogledu njihove važnosti, tako i u vezi sa brojem
diplomata u pojedinim misijama. Sasvim jasno i sveobuhvatno je
prikazan način izbora poslanika u Bosni koji su, uglavnom, upućivani
u diplomatske misije u Dubrovnik.

 

U četvrtom radu se, govori o provođenju prvih općinskih izbora
u Bosni i Hercegovini 1928. godine. Na bazi referentnih izvora,
iznesena je vjerodostojna rekonstrukcija, kao i uravnoteženi i
sasvim održivi stavovi i ocjene o akterima dotičnih izbora, kako sa
stanovišta lokalnih tako i širih, nacionalnih političkih i duštvenih
kretanja u prvoj jugoslavenskoj državi.

 

Peti rad donosi pregled objavljenih historiografskih radova o
školstvu u Republici Hrvatskoj u periodu 2000. do 2018. godine.
U radu su sumirana i na jednom mjestu predstavljena dostignuća
savremene hrvatske historiografije o školstvu.

Šesti rad analizira rodne odnose u djelu Füruzan, jedne od prvih
prominentnih autorica ženskog pisma u Turskoj. Predstavljanje
pripovjedačkog opusa spisateljice Füruzan od posebnog je značaja,
jer se radi o autorici čija je proza obilježila tursku književnost druge
polovine dvadesetog stoljeća. Fokus rada je na asimetričnosti bračnih
uloga i disproporcionalnoj raspodjeli moći u tradicionalnoj bračnoj
zajednici unutar patrijarhalnog turskog društva kakvo je opisano u
pripovjetci Haraç, odnosno marginalizaciji žene unutar porodice.

 

Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
na izdvojenim sredstvima za ovaj broj, kao i svim saradnicima
časopisa Historijska misao.

Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com