Društvo historičara Tuzlanskog kantona

DSC 0015 181x120Udruženje ''Drušvo historičara Tuzlanskog kantona'' osnovano je na Osnivačkoj skupštini 19. decembra 2013. godine, koja je održana u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Osnivači Udruženja su grupa građana, kojima su bliski programski ciljevi i zadaci Udruženja. Organi Udruženja su: Skupština Udruženja (na čelu sa predsjednikom dr. sc. Midhatom Spahićem, docentom) i Upravni odbor Udruženja (predsjednik  dr. sc. Bego Omerčević, vanredni profesor). 

Društvo historičara TK je naučno i stručno udruženje historičara - nastavnika u osnovnim i profesora u srednjim školama, univerzitetskih nastavnika i saradnika, naučnih radnika, kao i onih lica čija je djelatnost uže vezana za historiju.

DSC 0047 235x155  DSC 0046 190x126

 

DSC 0059 234x156Na Osnivačkoj skupštini Društva historičara TK razmatran je i prihvaćen program rada Društva za 2014. godinu u kojem stoji da će Društvo težiti:

- utjecati na bolji tretman i veće prisustvo nastave historije u osnovnim i srednjim školama na prostoru Tuzlanskog kantona. Ne postoji opravdan razlog zbog kojeg bi Historija kao predmet bila zanemarena i zbog kojeg ne bi bila prisutna u nastavi u omjerima u kojem je bila tokom ranijih razdoblja. Društvo historičara TK ima odgovornost da pomogne afirmaciji historije u nastavi i na takičenjima u narednom periodu;

- pomoći proces edukacije nastavnog kadra historije kroz seminare, radionice i druge vidove stručnog usavršavanja. Historija je nauka u kojoj ne prestaje potreba za novim znanjima, pristupima i interpretacijama, dakako izvan ideoloških i dnevnopolitičkih potreba;

- insistirati kod nadležnih struktura vlasti na većoj podršci projektima iz historije. Historijska svijest je važna pretpostavka razvoja društvene svijesti i općenito pozitivnog odnosa prema vrijednostima društva i države u kojoj živimo;


- ostvarivati kontakte sa arhivskim ustanovama, muzejima, bibliotekama i drugim institucijama u cilju olakšavanja poslova istraživanja. Naučne potrebe ne bi smjele trpiti posljedice materijalnih i institucionalnih problema sa kojim se suočavaju spomenute ustanove u postojećem vremenu;

- započeti sa izdavanjem časopisa Društva. Na ovaj način bi Društvo načinilo prodor u naučni svijet i omogućilo veću saradnju sa sličnim društvima i historičarima u i izvan Bosne i Hercegovine;DSC 0104 231x154

- organizirati naučni skup o jednoj od aktuelnih tema u smislu neke značajne godišnjice ili drugog povoda. Skup bi mogao biti samostalno organiziran ili u saradnji sa drugim udruženjima i naučnim ustanovama;

- učestvovati u afirmaciji historijskih vrijednosti i sadržaja, kroz medije, tribine, okrugle stolove i druge vidove javnog predstavljanja. Historija zavrjeđuje bolje mjesto u medijskom prostoru i veću pažnju šire društvene javnosti;

- ostvariti saradnju sa istim i srodnim udruženjima radi razmjene iskustava, informacija i općenito većeg podsticaja razvoju historijske nauke. U uslovima nezavidnog položaja nauke u današnjem društvu, strukovna solidarnost je neophodna pretpostavka povoljnijeg položaja svake grane nauke pa i historije.

 

Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com