Društvo historičara Tuzlanskog kantona

drustvo historicara logoUdruženje ''Drušvo historičara Tuzlanskog kantona'' osnovano je na Osnivačkoj skupštini 19. decembra 2013. godine, koja je održana u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Osnivači Udruženja su grupa građana, kojima su bliski programski ciljevi i zadaci Udruženja. Organi Udruženja su: Skupština Udruženja (na čelu sa predsjednikom dr. sc. Midhatom Spahićem, docentom) i Upravni odbor Udruženja (predsjednik  dr. sc. Bego Omerčević, vanredni profesor). Dana 3. marta 2014. godine registrovano je Društvo historičara TK, na osnovu Rješenja broj: UP1-06/1-05-002209/14. Udruženje je neprofitnog karaktera, koje se finansira prilozima donatora i svojih članova, kao i iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom. Osnovni principi Udruženja su: tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

Društvo historičara TK je naučno i stručno udruženje historičara - nastavnika u osnovnim i profesora u srednjim školama, univerzitetskih nastavnika i saradnika, naučnih radnika, kao i onih lica čija je djelatnost uže vezana za historiju.

Udruženje realizira svoje zadatke izučavanjem naučnih, nastavnih i stručnih pitanja, organiziranjem naučnih skupova, seminara, predavanja, izložbi, izdavanjem naučnih i stručnih publikacija, organiziranjem studijskih putovanja i vršenjem drugih djelatnosti u realizaciji programskih ciljeva, a u skladu sa Zakonom.

Djelatnosti Udruženja, između ostalih su: da pomaže unapređivanje nastave historije na svim nivoima obrazovanja, kao i stalno stručno obrazovanje nastavnika historije; da radi na unapređivanju naučno – istraživačkih djelatnosti u oblasti historije i da rezultate historijske nauke učini dostupnim najširoj javnosti; da koordinira one djelatnosti koje se zasnivaju na zajedničkim interesima svih članica, posebno djelatnosti koje se odnose na međunarodnu saradnju; da pomaže razvoj stručnih i naučnih institucija, organizacija, zavoda za zaštitu spomenika, arhiva, biblioteka, muzeja i sličnih organizacija itd.

Udruženje djeluje na području Tuzlanskog kantona, uz mogućnost ostvarivanja saradnje sa sličnim udruženjima, organizacijama i institucijama na prostoru Bosne i Hercegovine i izvan nje. Sjedište Udruženja je u Tuzli, ulica Slanac br. 52.

Svrha Udruženja je da organizira historičare sa područja Tuzlanskog kantona i šire radi realizacije zadataka od zajedničkog interesa, a u skladu s ciljevima i djelatnostima Udruženja.

 

Članovi Upravnog odbora:

prof. dr. Bego Omerčević

prof. dr. Adnan Jahić

prof. dr. Senaid Hadžić

prof. dr. Sead Selimović

prof. dr. Izet Šabotić

mr.sc. Nikola Čiča

Elmir Tukić, prof

 

 

Na Osnivačkoj skupštini Društva historičara TK razmatran je i prihvaćen program rada Društva za 2014. godinu u kojem stoji da će Društvo težiti:

  • utjecati na bolji tretman i veće prisustvo nastave historije u osnovnim i srednjim školama na prostoru Tuzlanskog kantona. Ne postoji opravdan razlog zbog kojeg bi Historija kao predmet bila zanemarena i zbog kojeg ne bi bila prisutna u nastavi u omjerima u kojem je bila tokom ranijih razdoblja. Društvo historičara TK ima odgovornost da pomogne afirmaciji historije u nastavi i na takičenjima u narednom periodu;
  • pomoći proces edukacije nastavnog kadra historije kroz seminare, radionice i druge vidove stručnog usavršavanja. Historija je nauka u kojoj ne prestaje potreba za novim znanjima, pristupima i interpretacijama, dakako izvan ideoloških i dnevnopolitičkih potreba;
  • insistirati kod nadležnih struktura vlasti na većoj podršci projektima iz historije. Historijska svijest je važna pretpostavka razvoja društvene svijesti i općenito pozitivnog odnosa prema vrijednostima društva i države u kojoj živimo;
  • ostvarivati kontakte sa arhivskim ustanovama, muzejima, bibliotekama i drugim institucijama u cilju olakšavanja poslova istraživanja. Naučne potrebe ne bi smjele trpiti posljedice materijalnih i institucionalnih problema sa kojim se suočavaju spomenute ustanove u postojećem vremenu;
  • započeti sa izdavanjem časopisa Društva. Na ovaj način bi Društvo načinilo prodor u naučni svijet i omogućilo veću saradnju sa sličnim društvima i historičarima u i izvan Bosne i Hercegovine;
  • organizirati naučni skup o jednoj od aktuelnih tema u smislu neke značajne godišnjice ili drugog povoda. Skup bi mogao biti samostalno organiziran ili u saradnji sa drugim udruženjima i naučnim ustanovama;
  • učestvovati u afirmaciji historijskih vrijednosti i sadržaja, kroz medije, tribine, okrugle stolove i druge vidove javnog predstavljanja. Historija zavrjeđuje bolje mjesto u medijskom prostoru i veću pažnju šire društvene javnosti;
  • ostvariti saradnju sa istim i srodnim udruženjima radi razmjene iskustava, informacija i općenito većeg podsticaja razvoju historijske nauke. U uslovima nezavidnog položaja nauke u današnjem društvu, strukovna solidarnost je neophodna pretpostavka povoljnijeg položaja svake grane nauke pa i historije.
Društvo historičara Tuzlanskog kantona  /   Adresa: Slanac br. 52, 75.000 Tuzla  / e-mail: sekretar@drustvohistoricaratk.com