Aktuelni broj

Šesti broj časopisa Historijska misao za kalendarsku 2020. godinu donosi nam pet članaka i tri prikaza. Dva rada obuhvataju srednjovjekovnu bosansku historiju, konkretnije tematiku vezanu za stećke. Jedan rad pripada osmanskom periodu i odnosi se na otkrivene osmanske puteve na planini Konjuh na području opštine Kladanj, dok preostala dva rada pripadaju modernoj historiji, preciznije periodu između dva svjetska rata i periodu tokom samog Drugog svjetskog rata.
Ovaj broj također donosi i tri prikaza. Od ovog broja svi članci u časopisu Historijska misao imaju DOI broj.


Cijeli broj

Dosadašnji brojevi

Historijska misao 5 (2019)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 4 (2018)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 3 (2017)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 2 (2016)

Prikaži cijeli broj

Historijska misao 1 (2015)

Prikaži cijeli broj

Podaci o časopisu


Baze

C.E.E.O.L. (Central Eastern European Online Library),

Complementary Index (EBSCO host)

Directory of Open Access Journals

Slavic Humanities Index

Izdavač


Glavni i odgovorni urednik

Mersiha Imamović


Redakcija